19.12.2010

Usuwanie osadu z osadnika nr 2 przy ul. Obieżowej w Libiążu i transport osadu na składowisko własne w Szyjkach

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 70-2010-EEZP-BL (2010.12.20 9:09)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 70-2010-EEZP-BL (2010.12.20 9:09)

pdf iconWyjasnienie treści SIWZ - sprawa nr 70-2010-EEZP-BL (2011.01.18 12:25)

pdf iconWyjasnienie tresci SIWZ (nr 2) - sprawa nr 70-2010-EEZP-BL (2011.01.21 10:25)

pdf iconInformacja o wyborze najkorzystn.oferty - sprawa nr 70-2010-EEZP-BL (2011.02.23 12:35)

Przeniesiono do archiwum 2011.03.07

 

Ustawienia plików cookies