14.11.2010

Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów ścianowych i chodnikowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

pdf iconOgloszenie o zamowieniu nr 66-2010-IZ

pdf iconSIWZ do sprawy nr 66-2010-IZ

pdf iconZal. nr 2a do SIWZ 66-2010-IZ

pdf iconZal. nr 2b do SIWZ 66-2010-IZ.11

pdf iconWyjasnienia i Zmiana SIWZ (nr1)-66-2010-IZ (2010.12.15 13:15)

pdf iconZmiana ogloszenia o zamowieniu 66-2010-IZ (2010.12.17 11:52)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn 66-2010-IZ (2011.01.21 13:57)

pdf iconOgłoszenie o unieważnieniu cz nr 4 66/2011/IZ (2011.03.04 22:32)

Przeniesiono do archiwum 2011.02.02

Ustawienia plików cookies