13.04.2010

Dostawa i zabudowa linii zasilajacej rozdzielnię 6 kV w poziomie 500 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zaklad Górniczy Janina

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - 17-2010-EEZP-AW (2010.04.14 12:58)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 17-2010-EEZP-AW (2010.04.14 12:58)

pdf iconInformacja o sprostowaniu SIWZ - 17/2010/EEZP/AW (2010.04.29 08:03)

pdf iconInformacja o sprostowaniu SIWZ (2) - 17-2010-EEZP-AW (2010.05.11 07:21)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-17-2010-EEZP-AW (2010.06.09 13:41)

Przeniesiono do archiwum 2010.06.21 

Ustawienia plików cookies