Po przeprowadzeniu szeregu badań i analiz, oceniających własności fizyko-chemiczne i oddziaływania na środowisko, Południowy Koncern Węglowy S.A. uzyskał:

  • Krajową Ocenę Techniczną dla kruszywa skalnego dopuszczającą stosowanie ww. kruszywa w inżynierii komunikacyjnej - IBDiM nr KOT-2020/0447 wydanie 2.
  • Krajową Ocenę Techniczną dotyczącą wyrobu: Kruszywo naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego „materiał uszczelniający TAURONIT U” – ITB-KOT-2019/0674.
  • Krajową Ocenę Techniczną dotyczącą wyrobu: Kruszywo naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego kruszywo „TAURONIT W” –ITB-KOT-2019/0673.
  • Krajową Ocenę Techniczną dotyczącą wyrobu: Kruszywo „TAURONIT H” dopuszczającą stosowanie ww. kruszywa w budownictwie hydrotechnicznym –ITP-KOT-2019/0016 wydanie 1.
Ustawienia plików cookies