Transport wewnątrzzakładowy ludzi, materiałów, i urządzeń oparty jest na wykorzystaniu szynowych kolejek podwieszanych z własnym napędem spalinowym i akumulatorowym oraz częściowo tradycyjnie koleją podziemną po torach spągowych, która przy użyciu lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych, realizuje transport między  szybem zjazdowo-materiałowym, a głównymi stacjami osobowymi i materiałowymi.

Konsekwentna polityka modernizacji umożliwi funkcjonowanie w zakładzie nowoczesnego, mobilnego i bezpiecznego systemu transportu, który umożliwi wzrost wydajności, obniżenie pracochłonności, a przede wszystkim przyczyni się do obniżenia wypadkowości w zakładzie.

Ustawienia plików cookies