Struktura akcyjna i struktura głosów

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadający 40 028 680 (100%) akcji Spółki i dysponujący 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ustawienia plików cookies