Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 81,13 km2. Jest to typowy zakład jednoruchowy, gdzie proces wydobywczo-przeróbczy skumulowany jest w rejonie szybów „Janina”. Na południowy–zachód od szybów „Janina” znajduje się szyb „Zachodni”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego. 

Roboty górnicze obecnie prowadzi się w pokładzie 207. Eksploatacja prowadzona jest w dwóch rejonach wydobywczych i obejmuje eksploatacje pokładu 207 w partiach wschodniej i centralnej obszaru górniczego.

Mając na względzie wielkość zasobów bilansowych węgla kamiennego ZG Janina stanowiące 1/3 zasobów w Polsce, warunki zalegania złoża, stan jego rozpoznania, rozbudowaną sieć nieciągłości tektonicznych, zagospodarowanie powierzchni oraz aspekty ekonomiczne szacuje się, że obecne udostępnienie i rozbudowa poziomu 800m umożliwia stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia nawet na ok. 60 lat.

W zakładzie występują zagrożenia pożarowe, wodne oraz tąpaniami. W ramach eliminacji zagrożenia pożarowego prowadzony jest monitoring oraz prace z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej a roboty górnicze wykonywane w częściach złoża zaliczonych do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego prowadzi się z odpowiednimi rygorami. Ponadto prowadzi się profilaktykę związaną z ograniczeniem zagrożenia tąpaniami poprzez stały monitoring, ograniczenie postępu ścian oraz wykonywanie strzelań torpedujących.

Z uwagi na dopływ wód dołowych do wyrobisk podziemnych (oscylują na poziomie ok. 15 m3/min) utrzymywany jest system odwadniania zakładu wyposażony w określoną rezerwę pomp i pojemności zbiorników wodnych zgodnie z przepisami. Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce  górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI” w 2021 roku umożliwiło transport na dół elementów wielkogabarytowych oraz jednorazowy zjazd/wyjazd 200 osób. Oddanie do użytku szybu „Janina VI”  znacznie przyspieszyło prace transportowe, zwiększyło ich bezpieczeństwo a także warunki mikroklimatyczne na stanowiskach pracy. Efektywny czas pracy w rejonach wydobywczych został zmaksymalizowany poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonów prowadzonych robót. 

Poziom 800 w Zakładzie Górniczym Janina pozwolił m.in. na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, zwiększając poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego, a także umożliwił dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, dzięki czemu otworzył drogę do opłacalnego  wydobycia tego surowca.
 

Ustawienia plików cookies