ZG Janina prowadzi eksploatację pokładów systemem ścianowym z zawałem stropu. Aktualnie eksploatacja jest prowadzona w pokładzie 207 w partiach wschodniej i centralnej obszaru górniczego. 

Eksploatacja jest prowadzona w rejonach gdzie na powierzchni obszaru górniczego znajdują się w 90 % tereny rolne i leśne, gdzie uciążliwość szkód górniczych jest niewielka, a koszty ich usuwania niskie.

Średnia długość ścian wynosi 300 m, przy wysokości w przedziale 3,4 do 4,0m.

Wyposażenie ścian stanowi nowoczesny park maszynowy tj. sekcje obudowy zmechanizowanej typu GLINIK, kombajny ścianowe typu FAMUR FS-400/3 oraz wysokowydajne urządzenia odstawcze.

Dla zapewnienia pewności ruchowej, zwiększenia wydajności wydobycia z jednej ściany, odtworzenia odstawy z przodków kombajnowych i zwiększenia wydajności odstawy głównej planuje się sukcesywne odtwarzanie parku maszynowego.
 

Ustawienia plików cookies