18.10.2009

Wykonanie dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. w roku 2010 otworu geologicznego z powierzchni do pokładu 318/3, dla rozpoznania złoża węgla kamiennego "Brzezinka - 1"

pdf iconOgłoszenie o zamówieniu - sprawa nr 32/2009/EEZP/AW (2009.10.19 13:44)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 32/2009/EEZP/AW (2009.10.19 13:45)

pdf iconWyjasnienia SIWZ - 32-2009EEZP-AW (2009.11.13 13:45)

pdf iconWyjasnienia (nr 2) tresci SIWZ - 32-2009-EEZP-AW nr 2 (2009.11.20 14:05)

pdf iconWyjasnienia (nr 3) tresci SIWZ - 32-2009-EEZP-AW (2009.11.24 10:05)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 32-2009-EEZP-AW (2009.12.07 11:41)

Przesunięto do archiwum 2009.12.30

Ustawienia plików cookies