18.02.2013

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy JANINA.

Przenieniono do archiwum 14.05.2013 r.

Ustawienia plików cookies