16.03.2009

Wykonanie robót górniczych w ruchu zakładu górniczego w zakresie przebudowy przekopu Byczyna na poziomie 500 m oraz obsługi, konserwacji, wydłużania i czyszczenia tras przenośników taśmowych i zgrzebłowych odstawy urobku z oddziałów robót przygotowawczych w Zakładzie Górniczym SOBIESKI

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 13-2009-EEZP-AW (2009.03.17 10:55)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 13-2009-EZP-AW (2009.03.17 10:55)

pdf iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13/2009/EEZP/AW (2009.05.14 14:55)

Przeniesiono do archiwum 2009.06.15

Ustawienia plików cookies