01.08.2011

Najem oraz świadczenie usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i nowym przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakładu Górniczego Sobieski.

(przeniesiono do archiwum w dniu 14.11.2011)

Ustawienia plików cookies