22.10.2007

Dostawa trasy przenośników zgrzebłowych na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 38-2007-EZP-AW (2007.10.23 13:07)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 38-2007-EZP-AW (2007.10.23 13:07)

pdf iconWyjasnienia tresci SIWZ - nr 38-2007-EZP-AW (2007.11.13 9:52)

pdf icon38-2007 wyjasnienie siwz nr 2 (2007.11.20 12:40)

pdf iconWyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - nr 38/2007/EZP/AW (2007.11.27 12:44)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - nr 38/2007/EZP/AW (2007.12.14 13:41)

Przesunięto do archiwum 21.12.2007

Ustawienia plików cookies