07.06.2013

Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji „Budowa szybu GRZEGORZ wraz z budową infrastruktury powierzchniowej"

Ustawienia plików cookies