16.04.2012

Wyzbrojenie kompleksu ścianowego w przecince ściany nr 335 w pokładzie 209 na poziomie 500 m w Południowym Koncernie Węglowym SA - Zakładzie Górniczym SOBIESKI w Jaworznie.

Przeniesiono do archiwum w dniu 20.06.2012r.

Ustawienia plików cookies