01.08.2013

Dostawy siatki okladzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-wezłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawow naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-wezlowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

Ustawienia plików cookies