05.06.2012

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilajacym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

Przeniesiono do archiwum 28.08.2012r.

Ustawienia plików cookies