20.01.2010

Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - 64-2009-EEZP-AW (2010.01.21 10:21)

pdf iconSIWZ do sprawy - 64-2009-EEZP-AW (2010.01.21 10:21)

pdf iconWyjaśnienie SIWZ do sprawy nr 64/2009/EEZP/AW (2010.01.27 14:01)

pdf iconZawiadomienie o proteście BAROSZ GWIMET - 64/2009/EEZP/AW (2010.01.28 20:37)

pdf iconRozstrzygniecie protestu - 64-2009-EEZP-AW (2010.02.05 9:41)

pdf iconWyjasnienia SIWZ- 64-2009-EEZP-AW (2010.02.05 9:41)

pdf iconZmiana terminow skladania i otwarcia ofert - 64-2009-EEZP-AW (2010.02.05 9:41)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 64-2009-EEZP-AW (2010.03.12 8:24)

Przeniesiono do archiwum 2010.03.24

Ustawienia plików cookies