02.06.2008

Drążenie wyrobisk górniczych udostępniajacych w pokładzie 118, 203/3, 4 i w partii G-N w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 13-2008-EZP-AP (2008.06.03 14:08)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 13-2008-EZP-AP (2008.06.03 14:08)

pdf iconZalacznik nr 1.a do SIWZ - nr 13-2008 (2008.06.03 14:08)

pdf iconZalacznik nr 1.b do SIWZ - nr 13-2008 (2008.06.03 14:08)

pdf iconZalacznik nr 3 do SIWZ - nr 13-2008 (2008.06.03 14:08)

pdf iconInform o uniewaznieniu postepowania - 13-2008-EZP-AP (2008.07.14 14:30)

Przeniesiono do archiwum 22.07.2008 r.

Ustawienia plików cookies