27.03.2012

Wykonanie dołowego otworu badawczego o głębokości 380 m z wyrobisk dołowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina, wykonanie badań geologicznych w otworze oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

(Przeniesiono do archiwum w dniu 31.05.2012r.)

Ustawienia plików cookies