22.11.2013

Najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. -  Zakładu Górniczego Janina

Ustawienia plików cookies