25.08.2009

Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - sprawa nr 30-2009-EEZP-AW (2009.08.26 9:43)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 30-2009-EEZP-AW (2009.08.26 9:43)

pdf iconZmiana SIWZ-sprawa nr 30-2009-EEZP-AW (2009.09.10 14:02)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 30-2009-EEZP-AW (2009.10.30 12:32)

Przeniesiono do archiwum 2009.11.10

Ustawienia plików cookies