24.05.2013

Dostawa i montaż urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla zwalczania zagrożenia pożarowego i wybuchowego w rejonach ścian wydobywczych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

Przeniesiono do archiwum 25.09.2013r.

Ustawienia plików cookies