04.12.2007

"Drążenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładzie 116/2, 118, 119/2 i 203/3, 4 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy JANINA w Libiązu".

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - nr 47-2007-EZP-AP (2007.12.05 10:38)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 47-2007-EZP-AP (2007.12.05 10:38)

pdf iconZalacznik_nr_1a_do_SIWZ_-_nr_47-2007-EZP-AP (2007.12.05 10:38)

pdf iconZalacznik nr 1b do SIWZ - nr 47-2007-EZP-AP (2007.12.05 10:38)

pdf iconWyjaśnienie treści SIWZ - nr 47/2007/EZP/AP (2007.12.20 19:45)

pdf iconModyfikacja SIWZ i przedluzenie terminu skladania ofert - 47-2007 (2008.01.10 11:21)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn - nr 47-2007-EZP-AP (2008.01.29 23:30)

Ustawienia plików cookies