10.10.2013

Drążenie wyrobisk górniczych udostępniających i przygotowawczych w pokładach 207 i 209 na poziomie 500 m w Południowym Koncernie Węglowym S.A - Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

Przeniesiono do archiwum dnia 11.03.2014 r.

Ustawienia plików cookies