27.01.2012

 Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakład Górniczy JANINA .

(Przeniesiono do archiwum w dniu 18.04.2012)

Ustawienia plików cookies