31.03.2010

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego z wyposażeniem dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI

pdf iconOgloszenie o zamowieniu- 21-2010-EZP-MZ (2010.04.01 14:13)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 21-2010-EEZP-MZ (2010.04.01 14:13)

pdf iconZałacznik nr 1b Obudowa ZGE 17_41 POz W2 + PZS Rybnik 950 (2010.04.01 14:13)

pdf iconZałacznik nr 1c przekrój trasy PZS Rybnik 950 (2010.04.01 14:13)

pdf iconwyjasnienie SIWZ, zmiana SIWZ -21-2010EEZP-MZ (2010.04.21 14:03)

pdf iconZalacznik nr 1a-po zmianie -21-2010-EEZP-MZ (2010.04.21 14:03)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn- 21-2010-EZP-MZ (2010.05.17 13:43)

Przeniesiono do archiwum 2010.05.28

Ustawienia plików cookies