01.10.2007

Dostawa spoiwa mineralno - cementowego i pojemników tkaninowych do budowy pasów ochronno - izolacyjnych dla potrzeb Południowego Kocnernu Węglowego S.A.

pdf iconOgłoszenie o zamówieniu - nr 37/2007/EZP/MZ (2007.10.02 14:36)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 37/2007/EZP/MZ (2007.10.02 14:37)

pdf iconWyjaśnienia treści SIWZ - sprawa nr 37/2007/EZP/MZ (2007.10.29 09:11)

pdf iconWyjasnienia- nr 2- tresci SIWZ - nr 37-2007-EZP-MZ (2007.10.31 14:54)

pdf iconInformacja o wyborze oferty - nr 37-2007-EZP-MZ (2007.11.16 8:57)

Przesunięto do archiwum 27.11.26

Ustawienia plików cookies