20.12.2010

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego z wyposażeniem dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI

pdf iconOgloszenie o zamowieniu do sprawy 86-2010-EEZP-AP (2010.12.21 12:52)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 86-2010-EEZP-AP (2010.12.21 12:52)

pdf iconZalacznik nr 1b do SIWZ - 86-2010-EEZP-AP (2010.12.21 12:52)

pdf iconZalacznik nr 1c do SIWZ - 86-2010-EEZP-AP (2010.12.21 12:52)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn - 86-2010-EEZP-AP (2011.02.02 22:52)

Przeniesiono do archiwum 2011.02.14

Ustawienia plików cookies