08.08.2013

Dostawa i montaż przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm, długości  1570 m, przystosowanego do jazdy ludzi  wraz z wyposażeniem elektrycznym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina

(Przeniesiono do archiwum w dniu 12.12.2013r.)

Ustawienia plików cookies