02.03.2012

Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych sprawnego technicznie kombajnu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Przeniesione do archiwum 23.04.2012 r.

Ustawienia plików cookies