16.03.2011

Dostawa przenośników taśmowych i elementów do ulepszenia przenośnika taśmowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI

pdf icon5) Załacznik nr 1c do SIWZ 15-2011 (2011.03.17 11:42)

pdf icon5) załacznik nr 1d do SIWZ 15-2011 (2011.03.17 11:42)

pdf iconOgloszenie o zamowieniu- 15-2011-EZP-MZ (2011.03.17 11:42)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 15-2011-EEZP-MZ (2011.03.17 11:42)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn- 15-2011-EZP-MZ (2011.04.28 13:10)

Przeniesiono do archiwum 2011.05.11

Ustawienia plików cookies