24.08.2010

Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - sprawa nr 50-2010-EEZP-MN (2010.08.25 13:07)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 50-2010-EEZP-MN (2010.08.25 13:07)

pdf iconzmiana ogloszenia o zamowieniu - sprawa nr 50-2010-EEZP-MN (2010.08.27 13:57)

pdf iconWyjasnienia tresci SIWZ - sprawa nr 50-2010-EEZP-MN (2010.09.13 10:27)

pdf iconInformacja o wyborze najkorzystn. oferty - sprawa nr 50-2010-EEZP-MN (2010.10.26 9:17)

Przeniesiono do archiwum 2010.11.08

Ustawienia plików cookies