07.06.2013

Wykonanie modernizacji i przeniesienia systemów łączności ogólnokopalnianej i dyspozytorskiego  wraz z magistralną siecią telekomunikacyjną i układem zasilania w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Sobieski

(Przeniesiono do archiwum w dniu 23.09.2013r)

Ustawienia plików cookies