27.02.2013

Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy.

Przeniesiono do archiwum 3.07.2013 r.

Ustawienia plików cookies