14.06.2012

Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

Ustawienia plików cookies