26.12.2006

Najem kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla potrzeb ZG SOBIESKI

pdf iconOgłoszenie do sprawy nr 50/2006/RZP (2006.12.27 10:33)

pdf iconSIWZ 50/2006/RZP (2006.12.27 10:33)

pdf iconWyjaśnienia do SIWZ sprawa 50/2006/RZP (2007.01.18 12:15)

pdf iconWyjaśnienia 2 do SIWZ sprawa 50/2006/RZP (2007.01.22 9:24)

pdf iconwyjasnienia 3 do SIWZ sprawa 50-2006-RZP (2007.01.24 12:55)

pdf iconzawiad o protescie i zm terminu 50-2006 (2007.01.30 13:13)

pdf iconrozstrzygniecie protestu sprawa 50-2006-RZP (2007.02.02 10:04)

pdf iconinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty 50-2006-RZP (2007.03.08 13:41)

Sprawa przeniesiona do archiwum dnia 16.03.2007

Ustawienia plików cookies