25.01.2012

Dostawa trzech spalinowych ciągników manewrowych oraz belek transportowych przeznaczonych do transportu materiałów w wyrobiskach chodnikowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy Sobieski.

 

Przeniesiono do archwiwum 17.04.2012r

Ustawienia plików cookies