06.11.2012

Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

Przeniesiono do archiwum w dniu 12.04.2013r.

Ustawienia plików cookies