06.02.2013

Dostawy przenośników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym, automatyką i stacjami transformatorowymi dla Południowego Koncernu Weglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Przeniesiono do archiwum 14.05.2013 r.

Ustawienia plików cookies