06.04.2010

Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego SA

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - 13-2010-IZ (2010.04.07 11:20)

pdf iconSIWZ do sprawy - 13-2010-IZ (2010.04.07 11:20)

pdf iconZmiana terminu skladania i otwarcia 13-2010-IZ (2010.04.23 14:40)

pdf iconWyjasnienia i zmiana SIWZ 13-2010-IZ (2010.04.26 10:58)

pdf iconZmiana ogloszenia 13-2010-IZ (2010.05.04 13:33)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn - 13-2010-IZ (2010.06.09 14:23)

Przeniesiono do archiwum 2010.06.21

Ustawienia plików cookies