18.07.2012

Drążenie wyrobisk górniczych udostępniajacych i przygotowawczych w pokładzie 304/2 na poziomie 500 m w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie.

Ustawienia plików cookies