21.05.2012

Drążenie za pomocą kombajnu chodnikowego wyrobisk górniczych przygotowawczych w pokładach 207 i 209 na poziomie 500 m w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Przeniesione do archiwum 7.08.2012 r.

Ustawienia plików cookies