16.07.2013

Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 15 miesięcy.

Przeniesione do archiwum 7.10.2013 r.

Ustawienia plików cookies