04.10.2013

Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przeniesiono do archiwum w dniu 17.01.2014 r.

Ustawienia plików cookies