29.12.2014

Przezbrojenie wyposażenia kompleksu ścianowego w pokładzie 207 na poziomie 500 m, Rejon Piłsudski w TAURON Wydobycie S.A. Zakładzie Górniczym Sobieski.

Ustawienia plików cookies