07.09.2010

Dostawy łożysk tocznych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

pdf iconOgloszenie o zamowieniu 45-2010-IZ (2010.09.08 10:53)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 45-2010-IZ (2010.09.08 10:53)

pdf iconWyjasnienia SIWZ (nr1)-45-2010-IZ (2010.09.29 12:53)

pdf iconWyjasnienia (nr2) i zmiana SIWZ 45-2010-IZ (2010.10.05 12:36)

pdf iconZmiana ogłoszenia o zamowieniu - 45-2010-EEZP-IZ (2010.10.08 10:06)

pdf iconWyjasnienia (nr3) i zmiana SIWZ 45-2010-IZ (2010.10.22 23:06)

pdf iconInform o wyborze najkorzystn. oferty - sprawa nr 45-2010-EEZP-IZ (2010.11.18 12:06)

Przeniesiono do archiwum 2010.12.10

Ustawienia plików cookies