02.09.2010

Dostawy kół napędowych i rolek jezdnych do lokomotyw kolejek podwieszanych i zestawów transportowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - sprawa nr 51-2010-EEZP-MN (2010.09.03 11:13)

pdf iconSIWZ do sprawy nr - 51-2010-EEZP-MN (2010.09.03 11:13)

pdf iconinformacja o zmianie ogloszenia o zamowieniu - sprawa nr 51-2010-EEZP-MN (2010.09.28 23:30)

pdf iconwyjasnienia i zmiana tresci SIWZ - sprawa nr 51-2010-EEZP-MN (2010.09.28 23:30)

pdf iconInformacja o wyborze najkorzystn. oferty - sprawa nr 51-2010-EEZP-MN (2010.11.18 12:06)

Przeniesiono do archiwum 2010.12.10

 

Ustawienia plików cookies