19.03.2013

Drążenie wyrobisk górniczych udostępniających i przygotowawczych oraz wyrobisk odwodnienia lokalnego w pokładzie 207 na poziomie 500 m w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie.

Przeniesione do archiwum 12.06.2013 r.

Ustawienia plików cookies