18.07.2010

Wykonanie robót w zakresie usunięcia osadu w celu oczyszczenia urządzenia do klarowania wód dołowych Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - 38-2010-EEZP-MN (2010.07.19 8:56)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 38-2010-EEZP-MN (2010.07.19 8:56)

pdf icon38-2010 zalacznik do wyjasnien tresci SIWZ (2010.08.16 22:56)

pdf iconwyjasnienia tresci siwz- sprawa nr 38-2010-EEZP-MN (2010.08.16 22:56)

pdf iconInform. o uniewaznieniu postepowania - sprawa nr 38-2010-EEZP-MN (2010.08.27 10:26)

Przeniesiono do archiwum 2010.09.07

Ustawienia plików cookies